กลุ่มบริษัทศิริเลิศ คือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ศิริเลิศ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สเปซ รีเลชั่น ดีไซน์ จำกัด ประกอบธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน และ
บริษัท สปาร์คกลิ้ง ไลท์ จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมติดตั้ง และดำเนินการระบบไฟฟ้าของอาคาร
รวมทั้งยังมีโครงการธุรกิจโรงแรมตากอากาศระดับสากลและธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กลุ่มบริษัทศิริเลิศก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2551 พัฒนาเติบโตมาเป็นลำดับ ประสานและเกื้อหนุนกันในธุรกิจตามโอกาสที่เหมาะสมโดยคณะผู้บริการและทีมงานที่ปรึกษาพร้อมทั้งทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกด้าน


SIRILERT GROUP what we have done so far


sirilert development

When Bill Stumpf and Don Chadwick designed Aeron, they combined a deep knowledge of human-centered design with innovative, never-before-seen technology to deliver a chair unlike any other.

more informations

sirilert corporation

When Bill Stumpf and Don Chadwick designed Aeron, they combined a deep knowledge of human-centered design with innovative, never-before-seen technology to deliver a chair unlike any other.

more informations

sirilert building

When Bill Stumpf and Don Chadwick designed Aeron, they combined a deep knowledge of human-centered design with innovative, never-before-seen technology to deliver a chair unlike any other.

more informations

space relation design

When Bill Stumpf and Don Chadwick designed Aeron, they combined a deep knowledge of human-centered design with innovative, never-before-seen technology to deliver a chair unlike any other.

more informations

sparkling light

When Bill Stumpf and Don Chadwick designed Aeron, they combined a deep knowledge of human-centered design with innovative, never-before-seen technology to deliver a chair unlike any other.

more informations

contact us let's communicate with us


our
office

SIRILERT Development Co., Ltd.

157 Phetkasem Road, Nongkhangphlu, Nongkham, Bangkok 10160